Bilder

Vi har idag en bra flexibel maskinpark med god kapacitet anpassad för olika pallstorlekar.

Vi kan även stå till tjänst med legokapning av virkespaket samt försäljning av färdigkapat virke.